JUDr. Renáta Deáková

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 701 hearings and 1,046 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for almost 25 years, 4 - ročný mandát.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 448 days and on average was assigned 177 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 49
 • Number of confirmed judgements – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Účasť na 1 seminári organizovaného Justičnou akadémiou SR v čase od 16.01.2012 do 17.01.2012 – 2dni.
 • 2011 – Účasť na 6 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.; 2012 – Účasť na 1 seminári organizovaného Justičnou akadémiou SR v čase od 16.01.2012 do 17.01.2012 – 2dni.
 • 2011 – Účasť na 6 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Dedičské právo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Osvojenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť dražby, určenie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie prejavu vôle Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy v… Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie vlastníckeho… Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9 422,70 € s prísl. Hearing will be held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Hearing will be held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinnosti k… Hearing will be held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1575,71 Eur s… Hearing will be held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.959,02 € s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť dražby, určenie… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, námietke zaujatosti Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie prejavu vôle Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie,že úver je bezúročný a… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do osobnej… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie priezviska Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.811,52 Eur s prísl. spol Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosti dražby Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.