JUDr. Marcela Dolníková Žabková

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 1,281 hearings and 475 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 14 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 245 days and on average was assigned 309 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 46
 • Number of confirmed judgements – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 20,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 2019 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 354 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 202 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 64% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 8,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 725. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – žiadne
 • 2013 – sudkyňa pracovala do 29.04.2013, potom PN a následne odo dňa 14.05.2013 MD
 • 2012 – nemá znížený nápad ; 2013 – sudkyňa pracovala do 29.04.2013, potom PN a následne odo dňa 14.05.2013 MD
 • 2012 – nemá znížený nápad
 • 2012 – 2 dni školenie 23.–24.04.2012 "Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia" ; 2013 – žiadne
 • 2012 – 2 dni školenie 23.–24.04.2012 "Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia"

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5965 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 450 EUR s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 981,20 Eur s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 17718,77 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4931,5 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž A L O B A na zrušenie a… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 59 567,60… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie manželstva… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3911,39 EUR s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3618,4 EUR s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 155,3 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3911,39 EUR s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.296,- eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 191,60 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, učenie vlastníckeho práva… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie vyživovacej… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.