JUDr. Gabriela Donnerová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 1,630 hearings and 1,719 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1139 days in the period and was assigned on average 15 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 30.5 from 40 possible points and ranked on 48 – 53. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 18.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 83.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 123
 • Number of Affirmed Decisions – 103

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 165 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 233 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 67 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 28.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 111% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 677 days and on average was assigned 131 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 82,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 82
 • Number of confirmed judgements – 68

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 172 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 170 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 79 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 33,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 73 – 81. mieste. Za kvalitu získal 12 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 3x na vzdelávacích aktivitách. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity, ktorú organizovala Justičná akadémia a 1x na Krajskom súde v Bratislave; 2012 – Sudca sa zúčastnil 3x na vzdelávacích aktivitách. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity, ktorú organizovala Justičná akadémia a 1x na Krajskom súde v Bratislave
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 20 900,00 €… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 68.000 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zastavenie činnosti Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 7 229,87 EUR Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 60 974,17 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ochrana osobnosti Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyplatnei mzdy a odstupného Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie veci Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 754,30 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.