Mgr. Daniela Drnáková

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 645 hearings and 347 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 3.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 629 days and on average was assigned 49 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 78
 • Number of confirmed judgements – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 808 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 259 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 231 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 71,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 708 – 710. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2012 – Seminár – 3 dni
 • 2011 – Seminár – 1; 2012 – Seminár – 3 dni; 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2011 – Seminár – 1
 • 2011 – Oddelenie bolo vytvorené len z reštančných vecí starších ako 4 roky.
 • 2011 – Oddelenie bolo vytvorené len z reštančných vecí starších ako 4 roky.

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.867,29 € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.680 € Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, na náhradu ušlého zisku… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ŽALOBA PODĽA § 307 CSP O… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu nemajetkovej ujmy… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 13.000 € s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4 152,47 € s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 13.000 € s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3.690,- eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 28 744,60 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu škody Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, na ochranu osobnosti Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 57.386 EUR s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie PO Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13.000 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.