JUDr. Jeannette Hajdinová

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 495 pojednávaní a 189 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 852 pojednávaní a 668 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 449 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 10 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 99
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 550 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 425 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 244 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 57,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 42 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 102 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 5767 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2013 – Seminár – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: OU-BA-OOP3-2015/62975 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – W. O.
  Odporca – U. D.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:561/2020 č.sp. 5538/2021-1.1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – E. K.
  Odporca – U. J.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KM-TO-2020/005267-005 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – I. R.
  Odporca – Q. D.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:16671-6000/2020-OD zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – S. H.
  Odporca – O. Z.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:162526/2017 zo dňa 21.2.2017 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – D. X.
  Odporca – C. Z.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:RP/15/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – J. S.
  Odporca – Z. E.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:PPZ-HCP-BA2-2019/058756-003… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – I. E.
  Odporca – I. K.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:100889409/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – Q. Z.
  Odporca – V. W.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:100454582/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – O. C.
  Odporca – E. P.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:03486/2016/B625-SV/77943 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – I. D.
  Odporca – H. R.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:09240/2018/SV/93492 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – H. S.
  Odporca – G. F.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:08432/2018/SV/93560 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – X. K.
  Odporca – B. T.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:SK/0182/99/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – H. Q.
  Odporca – Z. R.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:162526/2017 zo dňa 21.2.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – P. C.
  Odporca – U. L.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:SK/0253/99/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – V. P.
  Odporca – J. N.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.: D-2012-11/364/2/A/1/Mt zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – H. S.
  Odporca – C. M.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:101016443/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Jeannette Hajdinová
  Navrhovateľ – K. W.
  Odporca – S. K.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.