Mgr. Dušan Ďurian

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 18 hearings and 700 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 14 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

The judge in this period worked 528 days and on average was assigned 163 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 84,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Number of appellate judgements – 51
 • Number of confirmed judgements – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 479 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 235 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 80 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 26,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 76,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185 – 195. mieste. Za kvalitu získal 13 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 14.03.2013 (1 deň) – Určovacie žaloby 20.06.2013–21.06.2013 (2 dni) – Eurojust
 • 2012 – 09.02.2012 – Dedičské právo, dedičské konanie 19.06.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 01.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESLP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštrátnych súdov – civilný úsek 2. časť 08.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu 10.12. – 11.12.2012 – Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – 11.–12–10.2011 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku / 4.–5.04.2011 – Väzba – aplikačné problémy (zaistenie osôb a vecí, dôvody trvania väzby) / 28.04.2011 – Rozhodnutia v trestnom konaní – praktické prípady; 2012 – 09.02.2012 – Dedičské právo, dedičské konanie 19.06.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 01.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESLP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštrátnych súdov – civilný úsek 2. časť 08.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu 10.12. – 11.12.2012 – Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ; 2013 – 14.03.2013 (1 deň) – Určovacie žaloby 20.06.2013–21.06.2013 (2 dni) – Eurojust
 • 2011 – 11.–12–10.2011 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku / 4.–5.04.2011 – Väzba – aplikačné problémy (zaistenie osôb a vecí, dôvody trvania väzby) / 28.04.2011 – Rozhodnutia v trestnom konaní – praktické prípady

Published judgements

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 37 096,89 € s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na maloleté… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 1.446,37 EUR s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.350,80 eur s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.