Mgr. Dušan Ďurian

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 18 pojednávaní a 698 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 528 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 163 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 84,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 51
 • Počet potvrdených odvolaní – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 479 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 235 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 80 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 26,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 76,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185 – 195. mieste. Za kvalitu získal 13 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 14.03.2013 (1 deň) – Určovacie žaloby 20.06.2013–21.06.2013 (2 dni) – Eurojust
 • 2012 – 09.02.2012 – Dedičské právo, dedičské konanie 19.06.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 01.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESLP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštrátnych súdov – civilný úsek 2. časť 08.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu 10.12. – 11.12.2012 – Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – 11.–12–10.2011 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku / 4.–5.04.2011 – Väzba – aplikačné problémy (zaistenie osôb a vecí, dôvody trvania väzby) / 28.04.2011 – Rozhodnutia v trestnom konaní – praktické prípady; 2012 – 09.02.2012 – Dedičské právo, dedičské konanie 19.06.2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 01.10.2012 – Najnovšia judikatúra ESLP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštrátnych súdov – civilný úsek 2. časť 08.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu 10.12. – 11.12.2012 – Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ; 2013 – 14.03.2013 (1 deň) – Určovacie žaloby 20.06.2013–21.06.2013 (2 dni) – Eurojust
 • 2011 – 11.–12–10.2011 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku / 4.–5.04.2011 – Väzba – aplikačné problémy (zaistenie osôb a vecí, dôvody trvania väzby) / 28.04.2011 – Rozhodnutia v trestnom konaní – praktické prípady

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 37 096,89 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na maloleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 1.446,37 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.350,80 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.