JUDr. Martin Kurečko

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 848 pojednávaní a 556 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 19 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1 Pv 345/19/8811 prečin… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 347/19/8811… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["P", "H"]
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 71/16/8811 - prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["Z", "E"]
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv/118/17/8811 prečin… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 260/19/8811… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["I", "P"]
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 215/19/8811… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["F", "Q"]
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1 Pv 254/19/8811 uloženie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 265/18/8811… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["R", "E"]
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 352/19/8811… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["Y", "L"]
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 93/19/8811 prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["P", "G"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["T", "W"]
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 40/14/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnovu konania vo veci… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 376/15/8811 zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["B", "Q"]
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 116/19/8811-prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["K", "Z"]
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 347/19/8811… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – A. F.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 106/19/8811… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["X", "W"]
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1 Pv 185/18/8811 prčin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["F", "H"]
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1 Pv 185/18/8811 prčin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – ["F", "Q"]
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1 Pv 530/18/8811 zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – P. Y.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.