JUDr. Martin Kurečko

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 685 pojednávaní a 490 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 19 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 514/18/8811… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Rastislav Kašuba
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 40/14/8811 prečin… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1 Pv 578/18/8811 prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Ján Matus
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 560/16/8811 zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 538/17/8811… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Štefan Danč
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 452/18/8811… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Marek Šandor
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 133/18/8811… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Marek Cap
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 556/13/8811 -… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Jozef Repáč
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Pv 1063/02, trestný… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Jozef Repáč
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 452/18/8811… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Marek Šandor
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 46/19/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Mária Kállaiová
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 46/19/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Mária Kállaiová
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 3/17/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Emil Demeter
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 40/14/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 578/18/8811… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – Ján Matus
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 41/19/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 576/15/8811 zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1 Pv 403/19/8811 prečin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – V. U.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 538/17/8811… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trebišov
  Sudca – JUDr. Martin Kurečko
  Obžalovaný – U. J.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.