JUDr. Michaela Kotusová Hucová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 1 968 pojednávaní a 1 150 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 7 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 429 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 21
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 12

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 219,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 142 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 98 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 69% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 337,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2466,79 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 217,88 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9 333,33 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť dražby Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 228,15 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1450,5 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9177,83 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody 25.678,74 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 102,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 12 437,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 178,53 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.