JUDr. Monika Kráľová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 1 508 pojednávaní a 973 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 6 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 754 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 34 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 40
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 24

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 103,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 44 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 13 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 29,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia, Prvostupňové nenapadnuté opravnými…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 289/3a - 2Pv 187/18 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4a - 1 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 306/1 - 1Pv 393/19 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 155/1 a iné - 3Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1 - 2Pv 113/19 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1 - 1pv 299/19 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 201/1,2b - 3Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 149/1,2a - 3Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 289/1 - 3Pv 181/18 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu spôsobu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1g - 3Pv 332/20 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1b,3c - 3Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 20 k §212/1d a iné -… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 289/3a - 2Pv 187/18 Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348/1a - 2Pv 406/20 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 345/1,3 a iné - 1Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 211/1b,3a - 3Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1e - 2Pv 444/20 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 194/1,2a,b - 3Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.