JUDr. Ľubica Farkašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 002 pojednávaní a 1 992 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1443 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 45
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 30

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 288,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 106 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 60 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 56,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 141,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1095 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 34
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 23

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 177 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 119 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 49 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 41,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 112,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 661 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 22
 • Počet potvrdených odvolaní – 14

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 203 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 60 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 42 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 124,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 136 – 142. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 7x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – V agende Cb znížený nápad na 1/2 z dôvodu, že ako hlavná agenda bola vykonávaná agenda K, R, NcKR.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 8x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 8x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 7x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – V agende Cb znížený nápad na 1/2 z dôvodu, že ako hlavná agenda bola vykonávaná agenda K, R, NcKR.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 12.500,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 3.000,-… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 42.161,40 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 1.677,60 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 97,20 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaloba o zrusenie oddlzenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 3.000,- EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 88,68 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.