JUDr. Ľubica Bajzová

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 840 hearings and 857 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 413 days and on average was assigned 161 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 88,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 26
 • Number of confirmed judgements – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 25.9.–26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín
 • 2011 – 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;; 2012 – 25.9.–26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín
 • 2011 – 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že zmluva je… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do osobnej… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody 7.150,88 € a… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 9.000,- € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť uznesení… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 4.716,14 € s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie vyživovacej… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu rozhodnutia OS… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.