JUDr. Marcela Kačmárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 2 093 pojednávaní a 1 547 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 591 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 76
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 58

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 282,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 345 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 148 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 139,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 204 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 238 – 261. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 28
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 22

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 282 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 366 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 83 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 22,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.015,94 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 37.080,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 8.298,48 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 23.025,05 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.015,94 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 15.868,96 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 34.375,62 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.500 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 103.746,51 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 24.620,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1.560,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 82.208,40 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 8.319,09 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 23.025,05 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 34.375,62 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 12.448,35 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, určenie trvania nájmu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 24.620,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.858,77 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 343.332,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.