JUDr. Roman Fitt

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 1 922 pojednávaní a 1 442 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1610 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 93 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 539 – 548. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 149
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 84

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 202,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 198 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 118 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 59,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1170 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 61 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 492 – 506. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 118
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 67

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 204 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 195 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 111 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 56,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 698 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 39,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 48
 • Počet potvrdených odvolaní – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 150 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 76 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 52 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 62,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 431 – 437. mieste. Za kvalitu získal 3,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Znížený nápad – §50 ods.3 Zák. 757/2004 Z.z.
 • 2012 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.; 2012 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.; 2013 – Znížený nápad – §50 ods.3 Zák. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – znížený nápad – §50 ods. 3 Zák. 757/2004 Z.z.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – A. O.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – H. S.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zmenu spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – Y. D.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 245 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – S. R.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – H. K.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – L. Z.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 157 tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – R. B.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 Tr. zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – G. S.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, predĺženie lehoty väzby Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – U. H.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – B. V.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, prepustenie z väzby Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – M. G.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – Z. C.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1g,2b, §348/1b Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – Y. A.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – O. H.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – G. B.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 285 tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – W. E.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zmenu spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – Z. K.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – U. G.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. Roman Fitt
  Obžalovaný – T. C.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.