JUDr. Natália Štrkolcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 225 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 83 rozhodnutí.
 3. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 1 145 pojednávaní a 1 853 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 393 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 22
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 16

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 270,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 209 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 89 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 141% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie veci z konkurznej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 147.276,02 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 206,3 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 948,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.200,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.200,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.260,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 9.192,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zabezpečovacie opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.