JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 471 pojednávaní a 399 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zamietnutie žiadosti o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zamietnutie žiadosti o… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. DK 11/2020 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. Xo 22/2020-3/PL Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. X-34/2020 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. MF/006474/2021-75 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BB-OOP3-2020/013095-003 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 100004285/2021 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101490252/2020 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.