JUDr. Lenka Saksunová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 2 493 pojednávaní a 2 408 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 362 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 506 – 524. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 7 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 58
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 45

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 388,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 399 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 250 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 62,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 71,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie - úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie ochrannej výchovy Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného -… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, výchovné opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zníženie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.