JUDr. Tomáš Brinčík

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 616 pojednávaní a 444 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 65 137,50 € a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 65 137,50 € a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1.691.57 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 8.037,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 5.149,62 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 300,63 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 276,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 536,90 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 141,40 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 4.722,89 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 500,91 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1.312.73 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1.267.32 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.