JUDr. Tomáš Brinčík

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 879 pojednávaní a 669 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok pre uznanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 119.457,32 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Predbežné prejednanie sporu, PR - zaplatenie 21.991,84 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin marenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľností Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 300,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 350,71 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 47.000,98 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 2.425,82 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie absolútnej neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 65 137,50 € a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 164.461,55 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 587,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 3.000,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 10.000 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 2.425,82 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.