Mgr. Pavel Ištók

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 1 112 pojednávaní a 886 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.900,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie zaniknutého BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na PR na zapl. sumy 14… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 965,06 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.371,13 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž a l o b a o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu nemajetkovej ujmy vo… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 26 251,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody spôsobenej pri… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu nemajetkovej ujmy vo… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 156.418,28 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – Mgr. Pavel Ištók
  Obžalovaný – R. U.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody spôsobenej pri… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.331,40 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.900,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 375,20 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 310,-- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 91,24 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.