JUDr. Mariana Ginelliová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 2 831 pojednávaní a 1 696 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1431 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 123 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 30 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 28 – 33. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 143
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 115

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 85,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 75 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 22 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 29,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 113,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1041 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 97
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 75

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 93 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 106 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 32 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 30,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 103% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 105 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 37
 • Počet potvrdených odvolaní – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 114 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 94 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 126,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 30 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 34 – 35. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč
 • 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč; 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 326/1a, c, § 237/1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 194a/1,2a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 172/1c, 2c , d Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 216/1, § 348/1d Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 174/1, 2a Tr. zák. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,3 a,c… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 360/1, 2a, b Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 155/1 2 Pv 401/18 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 214/1 Tr. zák. 2 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 285/1, 3b Tr. zák. 1 Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 378, § 302/1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207/1,3b Tr. zák. 2 Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 286/1a,2a Tr. zák. -… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289/1 Tr. zák. -… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §289/1 Tr.zák. -… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 194a/1,2a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 364/1a, §156/1, §… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.