JUDr. Martina Vančová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 1 497 pojednávaní a 873 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 14 950,-… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1708,47 €… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 2807,82 €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 82.900,-… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1507,21 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie dedičstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 494,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 453,92 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť zmluvy + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 4569,58 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 288 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že právo žalovanej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovateľnosť právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o zaplatenie 61,44 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.