JUDr. Jarmila Glončáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 126 pojednávaní a 276 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Incidenčné spory
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdržanie sa konania, náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neúčinnosť právneho úkonu + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 450000 Sk o určenie pravosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdržanie sa konania, náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 9130 Sk o neexistenciu právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie veci z konkurznej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výšky a pravosti… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.