JUDr. Miroslava Hudecová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 99 pojednávaní a 518 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5915,66 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8096,14 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva +… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 3986,73 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 14454,9 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 72,00 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 81,60 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 199,99 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9000,-- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 16994,04 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5915,66 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 10 500 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na zrušenie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.