JUDr. Richard Klimek, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 834 pojednávaní a 532 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Povolenie uzavrieť…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie bez odôvodnenia – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Povolenie uzavrieť…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Povolenie uzavrieť…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie uživacieho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 100.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu úpravy… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a poviností Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku s dieťaťom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zvýšenie výživného k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.