JUDr. Richard Klimek, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 1 213 pojednávaní a 998 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie PO - určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie mal. detí Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie zľavy z ceny diela… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie poručníka Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie ústavnej výchovy Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1416,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.