JUDr. Richard Klimek, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 1 720 pojednávaní a 1 436 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 36 040,25… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7330,84 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2400 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14090,71 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 182,86 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4713,83 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyslovenie absolútnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie zásahov do… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 360/1,2b,§364/1a -… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie zľavy z ceny diela… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, peňažné plnenie za neužívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie NO - úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.