JUDr. Eva Kráľová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 475 pojednávaní a 320 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie absolútnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie hnuteľnej veci Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o nahradenie vôle Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že odstúpenie od… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a úpravy… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1075,76 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 975,25 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70,7 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž a l o b a o určenie, že… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3067,37 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4935,45 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 326,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť právneho úkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a úpravy… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.798,11 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.