JUDr. Eva Kráľová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 597 pojednávaní a 585 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 447,96 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 22.558,39 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ŽALOBA o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozhodnutie o… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 394,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba Žalobca: Peter… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie absolútnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.783,25 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 871,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1270,23 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž a l o b a o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.