JUDr. Andrea Daráková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 558 pojednávaní a 685 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na odstránenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o uloženie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1111,17 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie výške… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5261,13 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1248,71 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody (vyl. z… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vrátenie daru - vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3075,24 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 12.000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o uloženie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2.906,29 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 151,69 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.