JUDr. Iveta Anderlová

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 195 hearings and 249 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena rozhodnutia o zverení… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 34.195,03 € s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie práva zodpovedajúceho… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určovacia žaloba Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do osobnej… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosti… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.