JUDr. Lucia Baštová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 381 pojednávaní a 961 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Akciová spoločnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok pre zmeškanie – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o neplatnosť rozhod.z… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vysporiadanie BSM a o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6 505,20 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o neplatnosť dražby zo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20435,2 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na reál.fyz.vyčlenenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, urč. práva zodpovedajúceho… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie absolútnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20435,2 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 2 924,66 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 252,47 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody na… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.