JUDr. Lucia Baštová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 262 pojednávaní a 456 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 21.054,16 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie331.939,19 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie absolútnej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6 505,20 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 256,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 656,46 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti zmluvy… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť zmluvy a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3107.35 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 919,88,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie istiny vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.