JUDr. Peter Dudič

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 889 pojednávaní a 548 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie priemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 45.28% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 53 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 125.97%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 147 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 291 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 290.892. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 106 nevybavených vecí. Z nich 33.02% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 5.210,80… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.890,9 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.342,24 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.062,71 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 odsek 1, odsek 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Peter Dudič
  Obžalovaný – N. O.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 odsek 1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Peter Dudič
  Obžalovaný – M. I.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.568.667,91 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 5.210,80… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3833,97 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.052,22 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 odsek 1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Peter Dudič
  Obžalovaný – P. R.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.