JUDr. Zuzana Salajová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 1 019 pojednávaní a 1 295 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 16390,11 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu rodič. práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyd. neodklad opat.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž A L O B A o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3763,47 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 165,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Podnet súdu na konanie ex… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, výchovné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Výchovné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na schválenie právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.