JUDr. Filip Demo

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: - hosťujúci sudca na Okresnom súde Nitra.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 600,60 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody spôsobenú… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody na zdraví… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Podnet na zahájenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1964.31 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.185,90 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.