Mgr. Ladislav Halla

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 1 847 pojednávaní a 1 186 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 836 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 106 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 507 – 524. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 121
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 286 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 308 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 146 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 47,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 401 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 235 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených odvolaní – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 151 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 161 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 68 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 1SprR/547/2012 – do 04.08.2012 mal zastavený nápad do pridelenej agendy z dôvodu dlhodobej PN
 • 2011 – Dodatkom č. 3 k RP na r. 2011 bol dňa 19.04.2011 spustený nápad v agende P,Ps,PPOm, Em,Pu vo výške 1/2– ice. Opatrením predsedu súdu 1SprR 523/2011 bol sudcovi dňa 19.09.2011 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zastavený nápad vecí a nevybavené veci boli prerozdelené.; 2012 – 1SprR/547/2012 – do 04.08.2012 mal zastavený nápad do pridelenej agendy z dôvodu dlhodobej PN
 • 2011 – Dodatkom č. 3 k RP na r. 2011 bol dňa 19.04.2011 spustený nápad v agende P,Ps,PPOm, Em,Pu vo výške 1/2– ice. Opatrením predsedu súdu 1SprR 523/2011 bol sudcovi dňa 19.09.2011 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zastavený nápad vecí a nevybavené veci boli prerozdelené.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku - nariadenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.