Mgr. Ladislav Halla

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 1,846 hearings and 1,185 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 836 days in the period and was assigned on average 106 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 18.5 from 40 possible points and ranked on 507 – 524. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.5% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 121
 • Number of Affirmed Decisions – 78

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.7% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 3.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 286 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 308 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 146 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 47.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 86.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 401 days and on average was assigned 235 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 151 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 161 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 68 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 1SprR/547/2012 – do 04.08.2012 mal zastavený nápad do pridelenej agendy z dôvodu dlhodobej PN
 • 2011 – Dodatkom č. 3 k RP na r. 2011 bol dňa 19.04.2011 spustený nápad v agende P,Ps,PPOm, Em,Pu vo výške 1/2– ice. Opatrením predsedu súdu 1SprR 523/2011 bol sudcovi dňa 19.09.2011 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zastavený nápad vecí a nevybavené veci boli prerozdelené.; 2012 – 1SprR/547/2012 – do 04.08.2012 mal zastavený nápad do pridelenej agendy z dôvodu dlhodobej PN
 • 2011 – Dodatkom č. 3 k RP na r. 2011 bol dňa 19.04.2011 spustený nápad v agende P,Ps,PPOm, Em,Pu vo výške 1/2– ice. Opatrením predsedu súdu 1SprR 523/2011 bol sudcovi dňa 19.09.2011 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zastavený nápad vecí a nevybavené veci boli prerozdelené.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal.… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku - nariadenie… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností k mal.… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu práv… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie o zverení… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.