JUDr. Martina Balegová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 130 pojednávaní a 144 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1. novembra 2015 do 30. apríla 2016 je dočasne pridelená na KS v Nitre.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 1 240 pojednávaní a 755 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1. novembra 2015 do 30. apríla 2016 je dočasne pridelená na KS v Nitre.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1072 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 50 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 9 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 92
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 73

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 440 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 813 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 292 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 35,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 659 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 178 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 53
 • Počet potvrdených odvolaní – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 407 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 384 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 165 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 11 z 15 možných bodov, za efektivitu 10 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4 x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nemá znížený nápad; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2011 – Nemá znížený nápad
 • 2011 – 4 dni; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4 x; 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2011 – 4 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmenkovej sumy… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 172.418,40 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 585,53 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 56.398,15 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 18.322,72 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 22.120 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10 108,44 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Martina Balegová a JUDr. Roman Greguš
  Navrhovateľ – A. T.
  Odporca – L. N.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Martina Balegová a JUDr. Roman Greguš
  Navrhovateľ – W. A.
  Odporca – Z. A.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Martina Balegová a JUDr. Roman Greguš
  Navrhovateľ – T. Y.
  Odporca – B. R.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.