JUDr. Marianna Hosťovecká

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 4 288 pojednávaní a 6 078 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1457 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 449
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 256

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 212,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 211 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 139 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 310,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1036 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 58 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 557 – 575. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 221
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 124

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 332 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 767 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 221 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 28,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 92,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 184 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 104
 • Počet potvrdených odvolaní – 60

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 239 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 225 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 33,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 416 – 430. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 04.04.2013 – 05.04.2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu 29.04.2013 – 30.04.2013 – európske rodinné právo 16.09.2013 – 17.09.2013 – profesionálna etika sudcu 24.10.2013 – 25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu 02.12.2013 – 03.12.2013 – aktuálna rozhodovacia činnosť špecifikovaných rodinných senátov
 • 2012 – 9–10.2.2012 aktuálna rozhodovania činnosť rodinných senátov – poslucháč 16.–17.2.2012 – 5. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 18.–19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné – poslucháč 25.– 26.10.2012 – 6. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde – poslucháč
 • 2011 – 2.3. – 3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská trovba práva ( projekt NFM) 21.11.2011 – Aktuálne otázky rodinného práva – seminár pre špecializované rodinné senáty; 2012 – 9–10.2.2012 aktuálna rozhodovania činnosť rodinných senátov – poslucháč 16.–17.2.2012 – 5. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 18.–19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné – poslucháč 25.– 26.10.2012 – 6. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde – poslucháč; 2013 – 04.04.2013 – 05.04.2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu 29.04.2013 – 30.04.2013 – európske rodinné právo 16.09.2013 – 17.09.2013 – profesionálna etika sudcu 24.10.2013 – 25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu 02.12.2013 – 03.12.2013 – aktuálna rozhodovacia činnosť špecifikovaných rodinných senátov
 • 2011 – 2.3. – 3.3.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum. Sudcovská trovba práva ( projekt NFM) 21.11.2011 – Aktuálne otázky rodinného práva – seminár pre špecializované rodinné senáty

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže § 188/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – A. M.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin porušovania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – P. D.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212/1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – M. X.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – N. B.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – E. L.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin usmrtenia §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – B. I.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin pošk.cudzej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – A. Y.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – M. P.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – V. W.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – A. P.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – Q. C.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – Z. S.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obzv.závažný zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – W. L.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neoprav.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – T. W.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – X. L.
 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – C. H.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Marianna Hosťovecká
  Obžalovaný – M. I.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.