JUDr. Iveta Banghová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 4 509 pojednávaní a 4 414 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1380 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 144 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 245
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 199

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 171,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 187 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 45 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 24,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 972 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 102 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 64 – 73. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 83,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 167
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 139

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 156 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 272 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 53 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 19,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 220 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených odvolaní – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 139 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 176 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 94 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143 – 153. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Spolu 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 4. – 5.4.13 – 7.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P" 24.– 25.10.13 – 8.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P"
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda P s vedľajšími agendami bola podľa rozvrhu práce prideľovaná v 1/2–ine, agenda D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine do 22.10.2013 a potom v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda P podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v l/4–ine, agenda C v 1/19–ine , agenda Ro v 1/19–ine, D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine. ; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda P s vedľajšími agendami bola podľa rozvrhu práce prideľovaná v 1/2–ine, agenda D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine do 22.10.2013 a potom v 1/10–ine.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu. Sudkyni agenda P podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v l/4–ine, agenda C v 1/19–ine , agenda Ro v 1/19–ine, D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine.
 • 2012 – 5 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: Pracovné stretnutie sudcov agendy P, Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu, Medzinárodné právo rodinné
 • 2011 – poslucháč – 2 pracovné dni téma: Špecifiká rozhodovania o otázkach detí... ; 2012 – 5 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: Pracovné stretnutie sudcov agendy P, Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu, Medzinárodné právo rodinné; 2013 – Spolu 4 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: 4. – 5.4.13 – 7.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P" 24.– 25.10.13 – 8.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P"
 • 2011 – poslucháč – 2 pracovné dni téma: Špecifiká rozhodovania o otázkach detí...

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Iveta Banghová
  Obžalovaný – K. Y.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie poručníka - NO Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.