JUDr. Ľubomír Hudák

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Malacky, we register 748 hearings and 709 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1470 days in the period and was assigned on average 55 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 62.2% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 98
 • Number of Affirmed Decisions – 61

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.3% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 3.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 111.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 38 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 15 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 39.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 109.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1065 days in the period and was assigned on average 43 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 492 – 506. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.7% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 62
 • Number of Affirmed Decisions – 37

An appeal against the judge's judgements is filed in 7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 280 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 151 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 52 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 34.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 89.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 642 days and on average was assigned 52 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 23
 • Number of confirmed judgements – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 322 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 89 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 36 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 72,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad znížený na 50% z dôvodu pomeru riadiacej a rouzhodovacej činnosti.
 • 2013 – 2 dni školenie – Problematika dopravných trestných činov
 • 2012 – riadiaca činnosť predsedu okresného súdu
 • 2011 – Trestná agenda, Informačno–techn. prostriedky – pátracia činnosť 2 dni; 2013 – 2 dni školenie – Problematika dopravných trestných činov
 • 2011 – Trestná agenda, Informačno–techn. prostriedky – pátracia činnosť 2 dni
 • 2011 – Predseda súdu; 2012 – riadiaca činnosť predsedu okresného súdu ; 2013 – Nápad znížený na 50% z dôvodu pomeru riadiacej a rouzhodovacej činnosti.
 • 2011 – Predseda súdu

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, upustenie od zvyšku trestu… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Malacky
  Judge – JUDr. Ľubomír Hudák
  Defendant – Z. S.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Malacky
  Judge – JUDr. Ľubomír Hudák
  Defendant – C. Q.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.