JUDr. Zita Ilčíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 59 pojednávaní a 76 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 234 pojednávaní a 175 rozhodnutí.
  Poznámka: od 1. februára 2014 má prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 1 967,39 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 91,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 1 102,01 € Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Na vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.