JUDr. Jaroslav Ivan

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 2 588 pojednávaní a 2 023 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 485 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 10 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 35
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 28

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 444 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 689 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 407 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 59,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 138 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 514 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1315 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 609 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 315 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 51,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 23,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – vymenovanie do funkcie sudcu od 13.05.2013
 • 2013 – vymenovanie do funkcie sudcu od 13.05.2013
 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 28. – 29.10.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní" – 2 dni 11. – 12.12.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Princípa vnútroštátnej aplikácie práva EÚ" – 2 dni
 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 28. – 29.10.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní" – 2 dni 11. – 12.12.2013 – Justičná akadémia Omšenie – "Princípa vnútroštátnej aplikácie práva EÚ" – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.370,63 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 474,27 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 349,24 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7855.63 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 12.000,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 195.93 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 677,00 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.