JUDr. Katarína Javorčíková

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 940 hearings and 1,038 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Darovacia zmluva
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Nájom a podnájom nebytových priestorov
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že odmeňovanie je v… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie vyhlásenia vôle Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh o zaplatenie 9.512,26 eur… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 149 814,50 € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 149 814,50 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 21 244,11 € Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 268,37 € s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 330,85 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 17 863,80 EUR s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.