JUDr. Milan Jurko

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Trebišov, we register 537 hearings and 519 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 645 days and on average was assigned 112 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 32
 • Number of confirmed judgements – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 112 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 76 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 57 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 61,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 73 – 81. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 16.10.. – 17. 10.2013 – Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality
 • 2012 – 24.9.–25.9.2012 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení, súhrný trest a spoločný trest; 2013 – 16.10.. – 17. 10.2013 – Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality
 • 2012 – 24.9.–25.9.2012 – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení, súhrný trest a spoločný trest

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendants – A. K. and G. C.
 2. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendants – M. X., P. V., and R. O.
 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendant – N. Y.
 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendant – L. P.
 5. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendant – D. U.
 6. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendants – B. W., E. Q., L. S., P. A., S. F., S. X., Y. F., Y. K., and Z. B.
 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendants – K. H., O. L., and Z. G.
 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendants – Q. P. and U. K.
 9. Verejné zasadnutie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendant – G. T.
 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Milan Jurko
  Defendant – I. H.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.