JUDr. Antónia Kandravá

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 349 pojednávaní a 1 574 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 15 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmenu úpravy práva povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena priezviska Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinnosti k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného a zmena… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie výživného a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie príspevku pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 14.243,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody na zdraví s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.