JUDr. Antónia Kandravá

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 205 pojednávaní a 1 438 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie NO Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a poviností k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.