JUDr. Antónia Kandravá

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 400 pojednávaní a 1 589 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie súhlasu s očkovaním… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody 3.437,95 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.