JUDr. Antónia Kandravá

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 073 pojednávaní a 1 278 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zmenu úpravy styku a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 961,21 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie otcovstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, na zmenu úpravy styku a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povin. k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povin. k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o rozvod a úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, výkon rozhodnutia s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.