JUDr. Pavol Karas

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 354 pojednávaní a 402 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 7 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 541 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 97 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 56
 • Počet potvrdených odvolaní – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1110 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 371 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – opatrenie predsedu súdu č. 6/2013 a č. 11/2013 – 1SprR/1/2013
 • 2013 – opatrenie predsedu súdu č. 6/2013 a č. 11/2013 – 1SprR/1/2013

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Zaplatenie časti nájomného a úhrad za plnenie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie diferenčnej renty Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, 95 384,68 € (2. 873. 559Sk) s prísl. + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, 1 427,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 331,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, 333,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, 127,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.