JUDr. Jarmila Kasanová

 1. Active judge at the court Okresný súd Žiar nad Hronom, we register 4,015 hearings and 5,207 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is above average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from civil agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from civil agenda.

Component – Quality

We register 74.27% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 517 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 114.76% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 128 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 241 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is better than average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 231.648. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 82 unresolved cases at the end of 2021. From those 26.83% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1519 days in the period and was assigned on average 57 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 201 – 223. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 77.1% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 340
 • Number of Affirmed Decisions – 262

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.5% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 249.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 203 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 146 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 71.9% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 143.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1094 days in the period and was assigned on average 48 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 345 – 366. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 76.8% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 203
 • Number of Affirmed Decisions – 156

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 363 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 602 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 182 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 30.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 81.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 659 days and on average was assigned 174 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 84
 • Number of confirmed judgements – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 228 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 247 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 166 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 106,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár "Dedičské právo, dedičské konanie" – 1 deň (9. 5. 2013). Seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň (24. 9. 2013). Seminár "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)" – 1 deň (9. 10. 2013).
 • 2012 – Seminár "Dedičské právo, dedičské konanie" – 1 deň (09. 02. 2012). Seminár "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť" – 1 deň (01. 10. 2012). Seminár "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu" – 1 deň (08. 11. 2012).
 • 2011 – Seminár "Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva" – 1 prac. deň (poslucháč). Seminár "Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi" – 1 prac. deň (poslucháč). Seminár "Poistné zmluvy v praxi" – 1 prac. deň (poslucháč).; 2012 – Seminár "Dedičské právo, dedičské konanie" – 1 deň (09. 02. 2012). Seminár "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť" – 1 deň (01. 10. 2012). Seminár "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu" – 1 deň (08. 11. 2012).; 2013 – Seminár "Dedičské právo, dedičské konanie" – 1 deň (9. 5. 2013). Seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – 1 deň (24. 9. 2013). Seminár "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)" – 1 deň (9. 10. 2013).
 • 2011 – Seminár "Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva" – 1 prac. deň (poslucháč). Seminár "Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi" – 1 prac. deň (poslucháč). Seminár "Poistné zmluvy v praxi" – 1 prac. deň (poslucháč).

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce podanie
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 77.000,-… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2902,44 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a pov. k mal.-… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie príspevku na výživu… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 820,45 € s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 838,78 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zriadenie vecného… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 15378,67 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.