JUDr. Mária Klepancová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 256 pojednávaní a 416 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 847,41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 367,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 327,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Neplatnosť výpovede z nájmu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určovacia žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu majetkovej škody 3 025… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 2 421,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vecí patriacich do… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.