JUDr. Danica Kočičková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 127 pojednávaní a 784 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 2 pojednávania a 27 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 381,96 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8 271,89 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie práva zodpov. vecnému… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 23.235,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1971.29 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. 3 185,- Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, urč. neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.