JUDr. Eva Korbeľová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 3 542 pojednávaní a 1 940 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1479 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 84 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 152
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 110

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 48,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 41 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 18 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 43,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1047 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 57 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 95
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 59

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 41 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 33 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 10 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 30,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 617 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 60 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 37
 • Počet potvrdených odvolaní – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 112 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 32 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 17 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 233 – 240. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – z dôvodu PN presahujúcej 6 týždňov nápad zastavený v období od 27. 03. 2013 do 03. 05. 2013
 • 2013 – z dôvodu PN presahujúcej 6 týždňov nápad zastavený v období od 27. 03. 2013 do 03. 05. 2013
 • 2013 – Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,Banská Bystrica
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB; 2013 – Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,Banská Bystrica
 • 2012 – Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Eva Korbeľová
  Obžalovaný – O. H.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Eva Korbeľová
  Obžalovaný – T. W.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.