JUDr. Magdaléna Korčáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 1 943 pojednávaní a 1 516 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1066 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 46 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 101
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 52

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 281 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 227 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 75 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 639 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 87 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 58
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 297 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 158 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 95 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 490 – 500. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.–22.10.2013 Priemyselné práva, nekalá súťaž.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 (1SprR/20/2011) bol pozastavený nápad v agende CbR z dôvodu zníženia počtu nerozhodnutých vecí v registri Cb.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 (1SprR/20/2011) bol pozastavený nápad v agende CbR z dôvodu zníženia počtu nerozhodnutých vecí v registri Cb.
 • 2011 – 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 17. – 18.10.2011 Nekalá súťaž, aplik. problémy.; 2013 – 21.–22.10.2013 Priemyselné práva, nekalá súťaž.
 • 2011 – 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 17. – 18.10.2011 Nekalá súťaž, aplik. problémy.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 21.267,28 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 87.035,48 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie práva na podporu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 10.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 21.267,28 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.140,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 6.031,60,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 5.189,24 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.