JUDr. Zuzana Korčeková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 3 274 pojednávaní a 2 635 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 17 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1617 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 13 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 140
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 115

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 405,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 170 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 118 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 69,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 170% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1157 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 15 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 32 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 30. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 113
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 93

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 152 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 257 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 123 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 47,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 133,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 704 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 127 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených odvolaní – 60

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 184 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 196 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 139 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 107,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143 – 153. mieste. Za kvalitu získal 11,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej vzdelávacej aktivity.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spätvzatie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 59.368 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - o zapl. 10… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 543 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 22 394,17 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz - 275 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 30 000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, neplatnosť rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz - 113,65 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradení súhlasu na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, 8 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 861,29 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 599,99 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Selecký Erik - žaloba o… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Predbežné prejednanie sporu, náhrada škody na zdraví s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz - 471,28 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 264,50 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, 20 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, európsky platobný rozkaz -… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.