JUDr. Jana Kotrčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 14 pojednávaní a 722 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, doplatenie funkčného platu s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, doplatenie funkčného platu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody 11.810,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody 11.810,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, doplatenie funkčného platu s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, doplatenie funkčného platu s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.336,26 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 464,59 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.